Úvodní strana » Systémy » Ostatní systémy

Ostatní systémy

Elektronická požární signalizace.

Včasná lokalizace vzniku požáru. Zařízení elektrické požární signalizace (EPS) je soubor skládající se z řídicí ústředny, hlásičů a dalších doplňujících zařízení. Tento systém zaznamenává a vyhodnocuje vznikající požár, informujePCO, nebo trvalou službu, která zajišťuje likvidaci požáru v jeho zárodku, nebo rychle přivolá útvar Hasičského záchranného sboru k požárům většího rozsahu.

Systém EPS tak včasnou informací přispívá k minimalizaci škod vzniklých požárem a dále umožňuje:

 • manuální vyhlášení poplachu pomocí tlačítka

 • ovládání dalších protipožárních prvků (dveře, klimatizace, ...)

 • vyhlášení poplachu sirénou nebo přenosem na PCO

 • možnost grafické nadstavby pro osobní počítače s plánkem objektu pro přesnou detekci požáru

 • ovládat návazná zařízení bránící rozšíření požáru nebo usnadňující požární zásah

Domovní intercom.

Usnadňuje komunikaci v bytech a kancelářích. Domovní audio, nebo video intercom je systém, který se skládá  napáječe, řídící jednotky, venkovního tlačítkového panelu a domovního telefonu, popř videotelefonu. Nabízíme komplexní řešení požadavků na realizaci vstupních domovních systémů s analogovou nebo digitální volbou. Jak účastnické stanice tak vstupní panely lze stavebnicově doplňovat a tím uspokojit i nejnáročnější požadavky na případné další funkční vybavení.

 • možnost hlasové a vizuální komunikace mezi vnitřními stanicemi

 • možnost otevírání dveří

 • možnost kombinace audio a videotelefonu

Vstupní a docházkové systémy.

Systém umožňuje průchod hlídaným prostorem, dveřmi, nebo i evidence a kontrola přístupu a pohybu osob v objektu.

Vstupní systém se skládá ze čtečky a "elektronického klíče" - karty, která může být magnetická, čipová i bezkontaktní, různých provedení a tvarů. Na rozdíl od běžného klíče umožní elektronický klíč nejen vstup uživatele do vymezených zón, ale i evidenci docházky a pohybu uživatele. Vstupní systémy lze aplikovat nejen v jednoduchých objektech s jediným vstupem a několika uživateli, ale i v nejnáročnějších podmínkách s téměř neomezeným počtem uživatelů.

Systémy dle požadavku investora pro evidenci a zpracování docházky. Při vstupu do objektu se pomocí čipu , čipových karet nebo jiných identifikačních karet provede evidence příchodu a následuje otevření vstupních dveří. Docházku vyhodnotí zodpovědná osoba pomocí příslušného programového vybavení, které je součástí naší dodávky . Systémy jsou řešeny jako stavebnicové, proto jsou vhodné jak pro malé aplikace, tak i do velkých investičních celků.

 • možnost propojení systému se zabezpečovacím systémem

 • možnost omezení přístupu do vybraných prostor

 • správa přístupových čipů pomocí osobního počítače

 • neomezená možnost archivace předem definovaných událostí

 • následné propojení s propouštěcí zámky, turnikety, závory aj.

 

Společná televizní anténa.

Zdokonalení příjmu pozemního a satelitního vysílání. STA vyřeší problémy s příjmem kvalitního televizního signálu na Vašem objektu. Nabízíme instalaci nebo rekonstrukci společné televizní antény a anténních rozvodů podle předpisů Českého telekomunikačního úřadu. Instalujeme systémy skupinového i individuálního příjmu, s hvězdicovým i kaskádovým zapojením.

 • možnost radiového, televizního i satelitního příjmu v jedné účastnické zásuvce

 • možnost výběru analogového nebo digitálního zpracování přijímaného signálu

 • možnost satelitního příjmu z více družic

 • možnost sloučení s kamerovým systémem

 

Ozvučovací systémy.

Do velkých administrativních a kancelářských objektů, popř.školských zařízení, nabízíme systémy pro místní rozhlas, mixážními pulty, ozvučení aktivními reproduktory, chodbové regulátory hlasitosti , a zesilovače s nezbytným akustickým výkonem. Instalace reproduktorů je prováděna na zdi, nebo do stropních podhledů, tzn.systémy pro zápustnou stropní montáž.

Pro rodinné domky a malé provozovny instalujeme systémy kvalitního ozvučení ve spojení se systémy domácího kina atd.

Námi dále nabízené zařízení jsou kamerové a monitorovací systémy, se záznamem událostí jak klasickou cestou na videorekordér, tak digitální záznam na HDD, včetně počítačových SW systémů. Dále dodáváme a instalujeme zařízení strukturovaných rozvodů pro PC sítě a telefonních systémů, včetně ústředen, GSM modulů, počítačů atd.