Úvodní strana » Servis a údržba

Servis a údržba

Poskytujeme nepřetržitou pomoc při řešení problémů na systémech a zařízeních, k zajištění komplexního servisu pro spokojenost zákazníků při poruchách instalovaných systémů. Kvalitní a rychlé servisní služby jsou zabezpečovány na nonstop mobilním telefonu (v pracovní době) a stálé servisní služby (v mimopracovní době). V případě nahlášení poruchy jsou technici připraveni vyjet na opravu ve velmi krátké době, nebo zajistí další specialisty na odstranění komplikovaných závad a odstranění závady nebo poruchy na systému instalovaném do 24 hodin od nahlášení závady po 365 dnů v roce.

Údržba je u každého výrobku či zařízení běžnou součástí jeho užívání. U servisu, který si zákazník nemůže dělat sám je nanejvýš důležité mít možnost zprovoznit nefunkční zařízení co nejdříve. K předcházení problému spojených s nefunkčním, nebo špatně fungujícím zařízením jsou určeny celoroční pravidelné údržbové práce, které jsou prováděny v pravidelných intervalech. Na práce je uzavřena servisní smlouva, která garantuje uživateli pravidelné kontroly a bezprostřední servisní zásah při poruchách a problémech.

Převzetí servisu. V případě, že zákazník nemá servisního partnera a nebo nemá kontakt na firmu, která realizovala dodávku jeho slaboproudých zařízení, nabízíme možnost převzetí servisu. Převzetí servisu je vždy spojeno s výstupní revizí celého systému. Tato možnost je využívána v případě, když zákazník vyžaduje jednoho partnera pro správu a údržbu všech slaboproudých systémů.

Revize elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) je podle normy ČSN 331500 provádět pravidelně každých 12 měsíců. Pravidelná kontrola všech částí EZS zabraňuje nefunkčnosti systému EZS v době, kdy je objekt narušen. Revize slouží i k předcházení obtížně řešitelných situací při poruchách systému EZS. Navíc všechny pojišťovny v ČR v případě pojistné události berou za funkční pouze systém s platnou revizí a neprovedení revize může vést ke snížení pojistného plnění.