Úvodní strana » Systémy » EZS » Vyhlášení a přenos signálu

Vyhlášení poplachu a přenosu signálu z objektu

Hlasitý poplach. Vyhlášení poplachu při napadení objektu je možno provést buď jako hlasité vyhlášení poplachu, tj. pomocí vnitřních nebo venkovní sirény tak, aby byl pachatel od dalšího působení v napadeném objektu odrazen.

Tichý poplach. Jiným způsobem vyhlášení poplachu je skrytý přenos informace o napadení objektu pomocí přenosového zařízení do místa trvalé obsluhy nebo k zásahové jednotce, která provede kvalifikované zajištění objektu s případným odchycením pachatele. Tento způsob je umožňuje vyhlášení mj. poplachu např. použitím kódu pod nátlakem, vyhlášení napadení pomocí tísňového hlásiče ( i bezdrátového kapesního spinače), vyhlášení pomocí tísnňového tlačítka z klávesnice apod.

Informace o poplachu a přenos událostí z objektu jsou: lokální - zajištěn pomocí kombinace vnitřních a venkovní sirény - toto řešení je v současné době nejméně spolehlivé, protože se spoléhá pouze na náhodné oznámení vyhlášení poplachu nezainteresovanou osobou.
Pomocí automatického telefonního komunikátoru. - výstup signálu "poplach" je vyveden mimo sirény ještě na automatický telefonní komunikátor, který při aktivaci začne automaticky vytáčet předem stanovená telefonní čísla, na která v případě přítomnosti obsluhy předá krátkou zprávu o napadení objektu. Příslušná osoba musí být poučena o tom, co při převzetí zprávy má dále udělat (volat policii, zajistit střežení nebo prohlídku objektu apod.) - řešení je spolehlivější než předchozí, je však závislé na přítomnosti poučené osoby u příslušného telefonu, rychlosti a kvalitě způsobu provedení zásahu v ohroženém objektu. Pomocí modulu GSM telefonu. Přenos není závislý na telefonních linkách. Současně vysílá i další informace z objektu ( výpadek proudu, zvýšená teplota, aj.) Komunikuje až na 16 tel. čísel, vč. rozesílání poplachových zpráv SMS. Připojení objektu na pult centralizované ochrany(PCO) - výstup signálu je na lokální sirény a ještě pomocí vnitřního komunikátoru ústředny EZS je přenesen po tel.lince, nebo vysílačem na PCO, kde obsluha zajistí výjezd zásahové jednotky k ohroženému objektu. Toto řešení je nejspolehlivější, zajišťuje větší pravděpodobnost ochrany zabezpečeného objektu.